Uudised

Kaare üldkoosolek toimub 15. aprillil Tartu kurtide klubis

31. märts 2022

Kaare üldkoosolek toimub 15. aprillil Tartu kurtide klubis

Tähelepanu!

Tartu Kurtide Spordiseltsi “Kaar” üldkoosolek ja juhatuse valimine toimuvad reedel, 15. aprillil 2022. a algusega kell 12.00 Tartu kurtide klubis.

“Kaar” juhatuse liikmeks kandideerimiseks tuleb esitada vormikohane avaldus ja saata hiljemalt 12. aprilliks 2022. a meilile tartu.kss.kaar@gmail.com ja kohapeal laekunud avaldusi ei arvestata!

Vaata täpsemat päevakorda alt...

Päevakord:

  1. Üldkoosoleku avamine
  2. Üldkoosoleku rakendamine (koosoleku juhataja, protokollija valimine, häältelugemine)
  3. 2021. a. tegevusaruanne
  4. 2021. a. majandusaasta aruanne
  5. 2021. a. revisjonikomisjoni aruanne
  6. Liikmemaks 2023. a.
  7. Kaare presidendi, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  8. Delegaat EKSL aastakoosolekule
  9. Sõnavõtud
  10. Lõpetamine

Ootame teie aktiivset osavõttu!

Meie toetajad