Uudised

Tähelepanu!!

15. aprill 2023

Tähelepanu!!

Tartu Kurtide Spordiseltsi ´´Kaar´´ üldkoosolek ja juhatuse valimine toimuvad neljapäeval, 27.aprillil 2023.a algusega kell 17.00 Tartu Kurtides klubis.


Päevakord:

  • Üldkoosoleku avamine
  • Üldkoosoleku rakendamine (koosoleku juhataja, protokollija valimine, häältelugemine)
  • 2022.a. tegevusarunne
  • 2022.a. majandusaasta aruanne
  • 2022.a. revisjonikomisjoni aruanne
  • Kaare juhatuse liikme valimine (kandidaatidelt ootame kirjaliku sooviavaldust hiljemalt 24.04.23,e-mailil: tartu.kss.kaar@gmail.com)
  • Delegaat EKSL aastakoosolekule
  • Sõnavõtud
  • Lõpetamine


Ootame teie aktiivset osavõttu!

Meie toetajad